İletişim

reklam/sponsorluk – basın gösterimi/gala

ya da ne istiyorsanız yazın

Ozan Karacı – Kurucu/Yayın Yönetmeni

ozan@filmsolucani.com